Get Adobe Flash player

Někomu může správa nemovitosti připadat jako jednoduchá záležitost – objednám služby, vyberu od nájemníků nájemné a celá správa je hotová, ale tak lehké to není.

Správa nemovitostí pokrývá mnoho administrativních, legislativních, účetních a technických oblastí a také často opomíjenou věc - osobní kontakt s nájemníky.

Zbavíme vás těchto povinností při správě bytových i nebytových objektů a sami zajistíme např. technicko-administrativní dokumentaci - přehled revizí, pasporty domů, bytů, evidenční listy, vyúčtování služeb poskytovaných nájemníkům, přehled o včasném placení nájmů, oznámení o zvýšení nájmu, přípravu nájemních smluv, přípravu na podání žalob neplatičů apod. V technické oblasti zajišťujeme kontrolu a prohlídky nemovitostí a posuzování stavu objektu a plánování oprav a modernizací, odstraňování havárií v domě či bytech apod. Důraz klademe na neustálé sledování změn zákonů a vyhlášek a přizpůsobení vykonávaných činností aktuální legislativě.

Naším cílem je maximální spokojenost zákazníka, profesionální výkon správy nemovitostí zajištěný proškolenými pracovníky a především kvalitně odvedená práce.